Code sau để làm cho chữ chạy dần ra và có thể chạy cùng lúc nhiều dòng

T_Long

Administrator
Staff member
Code sau để làm cho chữ chạy dần ra và có thể chạy cùng lúc nhiều dòng . khá hay

[DOWNLOAD + PASS]http://www.mediafire.com/file/kwzn2mmjikz/CongTruongIT.Com_Chu Chay Dan Ra.rar.ctit[/DOWNLOAD + PASS]
 
Top