Chuẩn mực kế toán quốc tế - World Bank Book

nguoikhung

New Member


Sách "Các chuẩn mực kế toán quốc tế" của World Bank xuất bản, nhằm cải thiện hệ thống kế toán Việt nam, xuất bản năm 2000 (hơi cũ), bạn nào cần tham khảo thì đọc (cũ người, mới ta), xin mời các bạn tải về xem.

Định dạng .pdf


[DOWNLOAD + HIDE]http://adf.ly/6iioj[/DOWNLOAD + HIDE]
 
Top