chi phí dịch vụ kế toán thuế trọn gói TPHCM

timsen01

New Member
Chi tiết công tác báo cáo và sổ sách:
1. Báo cáo thuế hàng tháng:Thuế GTGT, TNCN, Hóa đơn.
2. Báo cáo thuế hàng quý: Thuế GTGT, TNDN, TNCN, Hóa đơn.
3. Tính thuế TNDN phải nộp.
4. Quyết toán thuế hàng năm:Thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính.
5. Thực hiện khai hồ sơ vào đầu mỗi năm như:Thuế môn bài, hình thức kế toán, khấu hao tài sản.
6. Làm sổ sách kế toán hàng tháng:
Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của luật thuế.
Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.
Làm Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán.
Ghi Sổ nhật ký các loại.

Ghi Sổ cái các tài khoản kế toán.
Ghi Sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
Các sổ chi tiết về hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa.
Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định.
Thực hiện các sổ khác theo từng lĩnh vực kinh doanh.
7. Báo cáo cho Cơ quan thống kê:hàng tháng, hàng quý, hàng năm và các báo cáo khác khi có yêu cầu.
Công tác tư vấn và chịu trách nhiệm
Trực tiếp nộp hồ sơ và các loại báo cáo.

Giải trình với Cơ quan thuế, cơ quan thống kê khi có yêu cầu.
Phát hành hóa đơn cho Doanh nghiệp sử dụng.
Tư vấn về đăng ký lao động và bảo hiểm cho Doanh nghiệp.
Tư vấn các thủ tục về thuế, kế toán và hóa đơn chứng từ.
Tư vấn giảm thiểu mức thuế phải nộp.
Cập nhật văn bản mới và thông báo cho Doanh nghiệp khi có liên quan.
Chúng tôi biết:
Quý khách hàng là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm và bằng cấp để tư vấn, thực hiện công tác kế toán một cách hiệu quả và đúng pháp luật.
Hoặc quý khách hàng đang lo lắng, không tin tưởng và yên tâm về họat động của phòng kế toán, bộ phận dịch vụ kế toán, nhân viên kế toán của chính công ty mình.
Hoặc bộ phận thực hiện dịch vụ kế toán, nhân sự thực hiện hoạt động kế toán, khai báo thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế hiện nay của qúy công ty chưa đáp ứng được yêu cầu công việc của quý công ty theo đúng quy định của pháp luật.
Thông tin liên hệ website:timsen.com
 
Top