Cứu sống xác chết

libikay

New Member
- Lửa đã bị dập tắt hoàn toàn. Tại tầng hầm chúng tôi đã cứu được 9 nạn nhân, đã hô hấp nhân tạo làm hồi tỉnh được 4, còn 5 người kia rất tiếc đã chết.

Viên chỉ huy nghe xong liền ngất đi. Một lúc sau, tỉnh lại ông ta mới thều thào nói:

- Chúa ơi! Dưới tầng hầm là nhà xác của bệnh viện mà.

Quyết Đại Ka (Sưu tầm)
 
Top