Cấu hình thế này có chơi được GTA SAN ANDREAS không

Vũ Phạm NGRP

New Member
Cấu hình của em như sau:
Raiting: [3.5]
Processor: Intel(R) Core [TM]2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz 2.93 GHz
Installed memonry (RAM): 3.00 GB
System type: 64-bit Operating System
Pen and Touch: No Pen or Touch Input is available for this Display
P/s: Giúp em cái chứ em vào game chơi GTA SAN được 1 chút là đứng máy, vừa mua nguyên bộ CPU khác rồi mà chơi vẫn đứng, mong các anh các chị giúp em, xem giúp em bị lỗi gì.
 
Top