Cấu hình để chơi GTA San Andreas ???

Giúp Ares

New Member
Máy tui cấu hình này là yếu hay mạnh? Và có chơi được GTA San khong?
lntel(R) Pentium(R) CPU G630 @2.70GHz (2CPUs)
1936MB Ram = tương ứng 1G mấy
DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
Windows XP :Khi (32):
 
Top