Cách quản lý nguyên vật liệu nhà hàng

Nhi20

New Member
Các công việc để quản lý kho nhà hàng
Theo dõi hàng hóa xuất nhập

Khi theo dõi hàng hóa xuất nhập, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về lượng hàng hóa tiêu thụ mỗi ngày/ tuần/ tháng. Từ đó có các kế hoạch mua hàng phù hợp theo từng thời điểm. Các công việc hỗ trợ theo dõi nguyên liệu xuất nhập là:
 • Nhận các chứng từ nhập/xuất từ bộ phận kho, mua hàng.
 • Nhập các chứng từ vào phần mềm hàng ngày.
 • Nhắc nhở các bộ phận liên quan chuyển giao chứng từ đúng hạn.
 • Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ xuất nhập theo quy định của công ty.
 • Lưu trữ các chứng từ xuất/nhập.
 • Lập bảng kê mua hàng không có hóa đơn.
 • Tính giá thành cho từng món ăn,lên giá vốn cho từng hóa đơn.
>>> Phần mềm quản lý bmt
Kiểm soát giá cả hàng hóa mua vào

Theo dõi giá nguyên liệu mua vào từng đợt giúp chủ quán cân đối chi phí, tìm những đơn vị cung cấp nguyên liệu phù hợp.
Các công việc cần để kiểm soát giá nguyên liệu đầu vào là:
 • Nhận các báo giá của nhà cung cấp.
 • Theo dõi việc tăng giảm giá của các nhà cung cấp.
 • Định kỳ hàng tháng kiểm tra giá cả trên thị trường và so sánh với giá của nhà cung cấp.
 • Kiểm tra tính chính xác về giá, nhà cung cấp với hàng hoá mua ngoài.
Quản lý định mức tồn kho, đặt hàng
Xây dựng định lượng kho để đảm bảo bếp có vừa đủ lượng nguyên liệu chế biến món ăn, tránh trường hợp khách đến không có món ăn để bán hoặc hàng hóa tồn lâu bị hỏng.
 • Xem xét số lượng xuất hàng hàng ngày so với định mức tồn kho quy định.
 • Xem xét số lượng đặt hàng yêu cầu so với số lượng đặt hàng max đã quy định.
 • Báo cáo và có hướng xử lý về các trường hợp không thực hiện đúng định mức tồn kho và số lượng đặt hàng.
Kiểm soát xuất nhập tồn kho
Tránh những trường hợp hàng tồn kho quá lâu, chất lượng nguyên liệu giảm, hư hỏng gây lãng phí, bạn cần:
 • Định kỳ kiểm tra các nguyên liệu chính/ ngày theo số lượng xuất nhập tồn và số lượng hàng hoá thực tế trong kho.
 • Hàng tháng, kết hợp cùng thủ kho kiểm kê số lượng hàng hoá tồn thực tế trong kho, bếp, bar và xuất báo cáo theo dõi.
Lên các báo cáo
Mọi hoạt động quản lý kinh doanh đều phải thực hiện bằng văn bản, giấy tờ để đối chiếu theo dõi mỗi tháng/ quý. Do đó lên báo cáo là công việc không thể thiếu trong “công thức” quản lý kho nguyên liệu nhà hàng:
 • Định kỳ cuối tháng/ quý lập các báo cáo xuất – nhập, tồn thực phẩm, nguyên vật liệu của nhà hàng.
 • Định kỳ hàng tháng lập báo cáo tình hình kinh doanh của nhà hàng, tình hình sử dụng hóa đơn của nhà hàng.
 • Kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Định kỳ hàng tháng/ quý/ năm lập các báo cáo thuế và nộp cho cơ quan thuế theo quy định
Xem thêm: Phần mềm bán hàng tạp hoá
Xem thêm: Phần mềm bán hàng siêu thị
 
Top