Các loại sổ sách kế toán mà doanh nghiệp cần chuẩn bị khi giải trình thanh tra thuế

tancong

New Member
Sổ sách, chứng từ là một phần không thể thiếu trong bộ phận kế toán của mỗi một công ty/ doanh nghiệp. Khi một năm hết thúc, có rất nhiều các loại sổ sách mà kế toán cần phải tổng hợp lại để lưu trữ nội bộ cũng như phục vụ cho công tác kiểm tra của các cơ quan chi cục Thuế trong trường hợp có kiểm tra đột xuất. Vậy những loại sổ sách nào mà kế toán cần phải chuẩn bị khi giải trình lên thanh tra thuế, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của công ty Lasun nhé!

1. Tìm hiểu thông tin liên quan đến sổ sách kế toán

a. Khái niệm sổ sách kế toán là gì?

+ Sổ sách kế toán là những vật luôn gắn liền với một nhân viên kế toán, sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp.


Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế của doanh nghiệp

+ Doanh nghiệp được quyền tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách đầy đủ để thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu.

+ Thông thường, để chọn một hệ thống sổ kế toán áp dụng ở đơn vị cần phải căn cứ vào hệ thống kế toán do Bộ tài chính quy định và hệ thống sổ sách kế toán chỉ được sử dụng một hệ thống cho một kỳ kế toán năm.

Việc ghi sổ kế toán phải theo trình tự thời gian phát sinh nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm sau phải kế tiếp thông tin, số liệu của năm trước liền kề sổ.

b. Có những loại sổ sách kế toán nào?

Sổ sách kế toán được chia làm hai loại để dễ nhận biết như: Sổ sách kế toán tổng hợp và sổ sách kế toán chi tiết.

Sổ kế toán tổng hợp gồm : Sổ nhật ký chung (thực hiện nhiệm vụ phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm tài chính bằng bút toán nợ/có) và sổ cái (Sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong từng kỳ theo một niên độ kế toán với các tài khoản có mặt trên bảng cân đối số phát sinh).


Sổ sách kế toán được chia làm hai loại để dễ nhận biết như: Sổ sách kế toán tổng hợp và sổ sách kế toán chi tiết

Sổ kế toán chi tiết: là các loại sổ ghi chép cụ thể các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của các tài khoản kế toán cần được theo dõi kỹ theo yêu cầu từ hoạt động quản lý doanh nghiệp. Số liệu được ghi nhận trong sổ kế toán chi tiết được dùng để phục vụ cho mục đích quản lý từng loại nguồn vốn, tài sản, doanh thu, chi phí chưa được ghi nhận trong sổ nhật ký chung và sổ cái.

2. Các loại sổ sách kế toán mà doanh nghiệp cần chuẩn bị khi giải trình thanh tra thuế

Mùa báo cáo tài chính mà mùa mà bộ phận kế toán phải làm việc hết công suất, sau khi kết thúc báo cáo, kế toán cần phải in những chứng từ, sổ sách để lưu trữ tại doanh nghiệp. Vậy doanh nghiệp cần khi chuẩn bị giải trình thanh tra thuế cần doanh nghiệp cần chuẩn bị những loại sổ sách nào?

a. Sổ cái

+ Sổ cái là một trong những loại sổ quan trọng mà doanh nghiệp cần phải giải trình lên cơ quan thuế. Sổ cái chính là sổ ghi nhận thông tin, theo dõi sự biến động tăng - giảm của các yếu tố như: nguồn vốn, tài sản, doanh thu, chi phí.

+ Nội dung ghi nhận vào sổ cái phải có đầy đủ các thông tin sau:


Sổ cái là một trong những loại sổ quan trọng mà doanh nghiệp cần phải giải trình lên cơ quan thuế

● Ngày – tháng ghi thông tin vào sổ

● Số hiệu, ngày – tháng của loại chứng từ kế toán làm căn cứ để ghi sổ.

● Nội dung tóm tắt các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

● Số tiền phát sinh từ nghiệp vụ kinh tế, tài chính – ghi vào phần bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản.

+ Doanh nghiệp cần lưu ý in toàn bộ sổ cái của từng tháng một, từ tháng 1 đến tháng 12 đủ các đầu TK từ loại 01 - đến TK loại 09.

b. Các loại chứng từ thu chi và khai báo thuế

Đặc điểm nhận dạng của loại chứng từ này là có bìa ngoài màu xanh chuyên dùng

Hồ sơ bao gồm:


Các loại chứng từ này là có bìa ngoài màu xanh chuyên dùng

+ Bảng kê phụ lục bán ra và mua vào hàng tháng, quý

+ Giấy xác nhận nộp tờ khai qua mạng của tổng cục thuế

+ Các loại phiếu thu - chi, phiếu hạch toán công nợ

+ Báo cáo sử dụng hóa đơn

+ Đối với hóa đơn đầu ra liên xanh thì sắp sắp trước + phiếu thu tiền hoặc phiếu công nợ hạch toán

+ Giấy thông báo phát hành hóa đơn

+ Còn với hóa đơn đầu vào thì sắp sau + phiếu chi tiền hoặc phiếu công nợ hạch toán + phiếu nhập kho

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng tháng kẹp cuối tập chứng từ

c. Sổ nhật ký chung

Đây là loại sổ có bìa xanh chuyên dùng, loại sổ này ghi nhận tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp (Tháng, Quý, Năm) dựa theo căn cứ chứng từ kế toán. Nội dung được ghi nhận vào sổ nhật ký chung phải có đầy đủ các thông tin sau:

● Ngày – tháng ghi sổ.

● Số hiệu, ngày – tháng của loại chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ.

● Nội dung tóm tắt về nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

● Số tiền phát sinh từ nghiệp vụ kinh tế - tài chính đó.

Trên đây là các loại sổ sách kế toán mà doanh nghiệp cần chuẩn bị khi giải trình thanh tra thuế. Nhìn chung thì sổ sách kế toán khá phức tạp và mất nhiều thời gian của doanh nghiệp vào mỗi độ giải trình cho cơ quan thuế. Chính vì sự rắc rối đó mà có nhiều doanh nghiệp chọn cho mình giải pháp là sử dụng dịch vụ sổ sách kế toán của công ty Lasun.

Lasun có đội ngũ nhân viên kế toán làm việc lâu năm nên giải quyết được những vấn đề khó khăn một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp không làm mất quá nhiều thời gian của doanh nghiệp. Ngoài ra giá thành sử dụng dịch vụ cũng tương đối vừa phải nên nó được nhiều doanh nghiệp tin tưởng, lựa chọn.
 
Top