Binh Pháp Tôn Tử - Smith.N Studio!

PhuongSmith

New Member
Binh Pháp Tôn Tử - Smith.N Studio!

Tôn Tử binh pháp (Tiếng Anh:Sun Tzu's The Art of War) còn được gọi là Binh pháp Ngô Tôn Tử, là sách chiến lược chiến thuật tiếng Hoa do Tôn Vũ soạn thảo vào năm 512 TCN đời Xuân Thu, không chỉ đặt nền móng cho binh học truyền thống, mà còn sáng tạo nên một hệ thống lý luận quân sự hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Bởi vậy Binh pháp Tôn Tử được tôn xưng là Tuyệt tác binh thư hàng đầu của thế giới cổ đại. Mặt khác, tuy là một bộ binh thư, nhưng tầm ảnh hưởng của Binh pháp Tôn Tử lại không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự, mà còn có thể áp dụng vào những lĩnh vực khác như kinh tế học, thể dục thể thao, khoa học,…


Bản bằng tre thời Càn Long - Smith.N.


Code:
[url=http://www.mediafire.com/?r68pf8fcl8mc5w7]Ton Tu Binh Phap - Smith.N.rar[/url]
Smith Nguyen Studio!
 
Top