BBC - Walking with Beasts - DVDRip [sub Việt] - Series phim khoa học về các loài vật thời tiền sử

LFC-YNWA

Công Thần CTIT


Series phim KH này gồm 6CD:
BBC Walking With Beasts CD1 - New Dawn
BBC Walking With Beasts CD2 - Whale Killer
BBC Walking With Beasts CD3 - Land Of Giants
BBC Walking With Beasts CD4 - Next Of Kin
BBC Walking With Beasts CD5 - Sabre Tooth
BBC Walking With Beasts CD6 - Mammoth Journey


BBC Walking With Beasts CD1 - New Dawn

[DOWNLOAD + PASS]http://www.mediafire.com/?sharekey=f3bbf52b120607ef67cd7f7bd65f7eef87daf495834884ad416b94653a3044fd[/DOWNLOAD + PASS]
Phụ đề
[DOWNLOAD + PASS]http://www.mediafire.com/?ighmjmmgnzj[/DOWNLOAD + PASS]

BBC Walking With Beasts CD2 - Whale Killer

[DOWNLOAD + PASS]http://www.mediafire.com/?sharekey=f3bbf52b120607ef67cd7f7bd65f7eef87daf495834884adf85d402b9fc3640c[/DOWNLOAD + PASS]
Phụ đề
[DOWNLOAD + PASS]http://www.mediafire.com/?jj5nxjnjn1l[/DOWNLOAD + PASS]

BBC Walking With Beasts CD3 - Land Of Giants

[DOWNLOAD + PASS]http://www.mediafire.com/?sharekey=f3bbf52b120607ef67cd7f7bd65f7eef87daf495834884ad87095ac91101628c[/DOWNLOAD + PASS]
Phụ đề
[DOWNLOAD + PASS]http://www.mediafire.com/?kyoxlnlom2j[/DOWNLOAD + PASS]

BBC Walking With Beasts CD4 - Next Of Kin

[DOWNLOAD + PASS]http://www.mediafire.com/?sharekey=f3bbf52b120607ef67cd7f7bd65f7eef87daf495834884adf7e866bfb1230ce0[/DOWNLOAD + PASS]
Phụ đề
[DOWNLOAD + PASS]http://www.mediafire.com/?ttvnyzy2lnw[/DOWNLOAD + PASS]

BBC Walking With Beasts CD5 - Sabre Tooth

[DOWNLOAD + PASS]http://www.mediafire.com/?sharekey=f3bbf52b120607ef67cd7f7bd65f7eef87daf495834884ad9b20786b9a6e1ed0[/DOWNLOAD + PASS]
Phụ đề
[DOWNLOAD + PASS]http://www.mediafire.com/?1cmgnwndfdz[/DOWNLOAD + PASS]

BBC Walking With Beasts CD6 - Mammoth Journey

[DOWNLOAD + PASS]http://www.mediafire.com/?sharekey=f3bbf52b120607ef67cd7f7bd65f7eef87daf495834884ad935cbde7375ca78c[/DOWNLOAD + PASS]
Phụ đề
[DOWNLOAD + PASS]http://www.mediafire.com/?tmjdzqznoe2[/DOWNLOAD + PASS]


Tất cả link trên mình đã down về test và đang coi
:Ma (17):
Nguồn CongTruongIT.Com:Ma (38):
 

batthan99

New Member
cam on bac toren em dang kiem phim nay rat lau nhung o ngoai ban mac wa khong mua noi.. nhung bac lam on up lai cd 2 dum link 6,7 die roi
 

memory_eror

New Member
Tuyệt Vời. Hồi trước coi được mấy tập thấy hay vật vã nhưng ko biết film gì hết.
cảm ơn bạn lắm lắm, mình thích nhất mấy cái film này đó
Cảm ơn lần nữa:Khi (47):
 
Top