banner 20/10

Cloud_Strife

Công Thần CTIT
Dân đồ họa ít người không có ai thank..thi thoảng làm cái banner cho anh em

mọi người thấy được thì thank nhé... ít ra cũng có công sức bỏ ra mà hihi

thank mọi người trước
 
Top