Bổ nhiệm Múm Mũm Mĩm lên làm uploader cho CTIT

T_Long

Administrator
Staff member
Qua thời gian thử việc xét thấy Múm Mũm Mĩm đã có đóng góp khá nhiều cho CTIT nên BQT quyết định tiếp tục xét Múm Mũm Mĩm uploader . Bổ sung cho bên Upload.

chúc
Múm Mũm Mĩm hoàn thành tốt nhiệm vụ và hòa đồng cùng các quản trị viên trong box khác ...
 
Top