ADS thay đổi theo độ phân giải của màn hình

T_Long

Administrator
Staff member
Code:
<html>
<head><script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script></head>
<body>
<style>
.ad_float {background:#ddd;position:absolute;height:300px}
#content {width:980px;height:1500px;margin:0 auto;border:solid 1px #666}</style>
<div id="ad_float_left" class="ad_float"><div>LEFT</div></div> 
<div id="ad_float_right" class="ad_float"><div>RIGHT</div></div>
<div id="content">CONTENT</div>
<script>
  $(document).ready(function() {
    Ad_Init(); $(window).bind("resize", Ad_Init);
  });
  function Ad_Init() {
    if ($(window).width() > 1300) {
      $(".ad_float").width(($(window).width() - 1010) / 2);
      $("#ad_float_left").css("left", 2);
      $("#ad_float_left").show();
      $("#ad_float_right").css("left", $(window).width() - $("#ad_float_right").width() - 2);
      $("#ad_float_right").show();
      $(window).bind("scroll", function() { if (!vScroll) { vScroll = true; window.setTimeout(Ad_Float, 330); } });
    }
    else {
      $(".ad_float").hide(); $(window).unbind("scroll");
    }
  }
  var vScroll;
  function Ad_Float() {
    var a = $(document).scrollTop();
    $("#ad_float_left").animate({ top: a }, 500);
    $("#ad_float_right").animate({ top: a }, 500);
    vScroll = false;
  }
</script>
</body>
</html>

:Ma (15): code khá ngon mình tìm khá lâu rùi share lên đề phòng quên
 

T_Long

Administrator
Staff member
;)) sắp tớ sẽ add vào CTIT. cái này sẽ thay đổi giao diện khi khách vào = các chế độ màn hình khác nhau
 

Quốc Toản

Moderator
Staff member
sao mã css và java ko cho vào file css, và java mà để vậy, nhỡ lỗi mò mệt lắm @_@
 
Top