4 KIỂU THIẾT KẾ LOGO CƠ BẢN

vislogo

New Member
4 KIỂU THIẾT KẾ LOGO CƠ BẢN


Bất kể việc bạn thiết kế logo của mình như thế nào, bất kể nguồn cảm hứng cho suy nghĩ của bạn là gì, nó cũng sẽ qui về một trong 4 kiểu thiết kế logo cơ bản này. Việc hiểu biết về sự khác nhau giữa những kiểu logo này sẽ giúp cải thiện chất lượng trong thiết kế của bạn bằng cách mang đến nhiều định hướng hơn cho hướng đi khả dĩ nhất mà bạn theo đuổi khi xem xét điều mà logo sẽ đại diện cho công ty hay tổ chức.

1. Dạng huy hiệu
Logo dạng huy hiệu là loại mà thường sẽ lồng cả tên công ty vào trong thiết kế
Ví dụ:UPS Harley Davidson

2. Dạng mẫu tự
Trong dạng này, logo thường được sáng tạo bằng cách sử dụng thiết kế dạng mẫu tự (hình dạng các chữ cái) để tạo nên biểu tượng.
Ví dụ:

.


Roger Federer Associated Press

3. Dạng chữ

Logo dạng chữ chỉ sử dụng các chữ cái và trong một vài trường hợp thường kết hợp thiết kế kiểu chữ in.
Ví dụ:FedEx Visa

4. Dạng hình ảnh đại diện
Hình ảnh loại này thường dùng như một hình tượng đại diện của công ty. Nó cũng có thể thể hiện danh tiếng, nhận thức hay quan điểm kinh doanh.
Ví dụ:Shell Apple

Những điều quan trọng cần nhớ:
- Luôn truyền tải thông điệp của bạn trước tiên.
  • Mỗi sự phối màu riêng biệt có thể hoàn thiện hoặc phá hủy một logo
  • Đảm bảo rằng mẫu thiết kế dễ hiểu.
  • Logo của bạn phải có thể tương thích ở bất cứ môi trường, chất liệu nào.
  • Đừng để sức sáng tạo trong sự cố gắng của bạn làm cho thiết kế trở nên quá phức tạp.

 
Top