[29.12.11][Info] Bề ngoài khờ khạo nhưng bên trong tinh tướng và ngược lại

rongcon

Công Thần CTIT
♥ Chòm sao bề ngoài khờ khạo, bên trong tinh tường ​​
Hạng 1 : Kim Ngưu Hạng 2 : Nhân Mã
Hạng 3 : Xử Nữ.
​​
♥ Chòm sao bề ngoài tinh tường, bên trong khờ khạo ​​
Hạng 1 : Bạch Dương
Hạng 2 : Song Tử
Hạng 3 : Thủy Bình.
​​
♥ Chòm sao bề ngoài tinh tường, bên trong cũng tinh tường ​​
Hạng 1 : Thiên Yết
Hạng 2 : Song Ngư
Hạng 3 : Sư Tử.
​​
♥ Chòm sao bề ngoài khờ khạo, bên trong cũng khờ khạo ​​
Hạng 1 : Ma Kết
Hạng 2 : Cự Giải
Hạng 3 : Thiên Bình
​​
 
Top