Cung Hoàng Đạo

 1. Aries : Cung Bạch Dương (21/3-20/4)

  Cung Bạch Dương (21/3-20/4)
  Đề tài thảo luận:
  163
  Bài viết:
  163
  RSS
 2. Taurus : Cung Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

  Cung Kim Ngưu (21/4 – 20/5)
  Đề tài thảo luận:
  347
  Bài viết:
  349
  RSS
 3. Gemini : Cung Song Tử (21/5 – 21/6)

  Cung Song Tử (21/5 – 21/6)
  Đề tài thảo luận:
  286
  Bài viết:
  287
  RSS
 4. Cancer : Cung Cự Giải (22/6 – 22/7)

  Cung Cự Giải (22/6 – 22/7)
  Đề tài thảo luận:
  179
  Bài viết:
  181
  RSS
 5. Leo : Cung Sư Tử (23/7 – 22/8)

  Cung Sư Tử (23/7 – 22/8)
  Đề tài thảo luận:
  184
  Bài viết:
  184
  RSS
 6. Virgo : Cung Xử Nữ (23/8 – 22/9)

  Cung Xử Nữ (23/8 – 22/9)
  Đề tài thảo luận:
  290
  Bài viết:
  293
  RSS
 7. Libra : Cung Thiên Bình (23/9 – 22/10)

  Cung Thiên Bình (23/9 – 22/10)
  Đề tài thảo luận:
  243
  Bài viết:
  246
  RSS
 8. Scorpio : Cung Thần Nông (23/10 – 21/11)

  Cung Thần Nông (23/10 – 21/11)
  Đề tài thảo luận:
  292
  Bài viết:
  292
  RSS
 9. Sagittarius : Cung Nhân Mã (22/11 – 21/12)

  Cung Nhân Mã (22/11 – 21/12)
  Đề tài thảo luận:
  274
  Bài viết:
  274
  RSS
 10. Capricorn : Cung Ma Kết (22/12 – 19/1)

  Cung Ma Kết (22/12 – 19/1)
  Đề tài thảo luận:
  155
  Bài viết:
  158
  RSS
 11. Aquarius : Cung Bảo Bình (20/1 – 18/2)

  Cung Bảo Bình (20/1 – 18/2)
  Đề tài thảo luận:
  169
  Bài viết:
  169
  RSS
 12. Pisces : Cung Song Ngư (19/2 – 20/3)

  Cung Song Ngư (19/2 – 20/3)
  Đề tài thảo luận:
  323
  Bài viết:
  323
  RSS
 13. 12 cung hoàng đạo

  Những người còn lại thuộc cung này ^^
  Đề tài thảo luận:
  2,599
  Bài viết:
  2,603
  RSS