Cung Hoàng Đạo

Aries : Cung Bạch Dương (21/3-20/4)

Cung Bạch Dương (21/3-20/4)
Chủ đề
169
Bài viết
169
Chủ đề
169
Bài viết
169

Taurus : Cung Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Cung Kim Ngưu (21/4 – 20/5)
Chủ đề
350
Bài viết
352
Chủ đề
350
Bài viết
352

Gemini : Cung Song Tử (21/5 – 21/6)

Cung Song Tử (21/5 – 21/6)
Chủ đề
290
Bài viết
291
Chủ đề
290
Bài viết
291

Cancer : Cung Cự Giải (22/6 – 22/7)

Cung Cự Giải (22/6 – 22/7)
Chủ đề
184
Bài viết
186
Chủ đề
184
Bài viết
186

Leo : Cung Sư Tử (23/7 – 22/8)

Cung Sư Tử (23/7 – 22/8)
Chủ đề
187
Bài viết
187
Chủ đề
187
Bài viết
187

Virgo : Cung Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Cung Xử Nữ (23/8 – 22/9)
Chủ đề
295
Bài viết
298
Chủ đề
295
Bài viết
298

Libra : Cung Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Cung Thiên Bình (23/9 – 22/10)
Chủ đề
242
Bài viết
245
Chủ đề
242
Bài viết
245

Scorpio : Cung Thần Nông (23/10 – 21/11)

Cung Thần Nông (23/10 – 21/11)
Chủ đề
296
Bài viết
296
Chủ đề
296
Bài viết
296

Sagittarius : Cung Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Cung Nhân Mã (22/11 – 21/12)
Chủ đề
278
Bài viết
278
Chủ đề
278
Bài viết
278

Capricorn : Cung Ma Kết (22/12 – 19/1)

Cung Ma Kết (22/12 – 19/1)
Chủ đề
160
Bài viết
163
Chủ đề
160
Bài viết
163

Aquarius : Cung Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Cung Bảo Bình (20/1 – 18/2)
Chủ đề
176
Bài viết
177
Chủ đề
176
Bài viết
177

Pisces : Cung Song Ngư (19/2 – 20/3)

Cung Song Ngư (19/2 – 20/3)
Chủ đề
327
Bài viết
327
Chủ đề
327
Bài viết
327

12 cung hoàng đạo

Những người còn lại thuộc cung này ^^
Chủ đề
2.7K
Bài viết
2.7K
Chủ đề
2.7K
Bài viết
2.7K
Top